Cryo-Save logo CryoSave

Program besplatnog
čuvanja

Kao jednu od usluga namenjenih javnosti, Cryo-Save nudi svoj Program porodične donacije oslobođen plaćanja bilo kakvih troškova, potpuno besplatno*, porodicama koje žele da pohrane matične ćelije iz krvi pupčane vrpce svog novorođenčeta za nekog člana porodice kome je postavljena dijagnoza takva da ukazuje na postojanje oboljenja koje može da mu ugrozi život, a koje se može lečiti matičnim ćelijama. U tu grupu oboljenja spadaju bolesti poput anemije srpastih ćelija i neki oblici leukemije.

Ovaj Program je specifično osmišljen da bi se ugroženim porodicama pružila prilika da sakupe matične ćelije iz krvi pupčane vrpce svog očekivanog novorođenčeta i da se iste sačuvaju bez ikakve nadoknade, sa ciljem daljeg lečenja obolelog prvostepenog srodnika u bliskoj budućnosti.

Da bi se porodice kvalifikovale za ovaj Program, član porodice mora da poseduje dijagnozu da je oboleo od takve bolesti koja trenutno spada u red oboljenja koja se mogu lečiti matičnim ćelijama iz krvi pupčane vrpce, da postoji dokaz o prvostepenom krvnom srodstvu, i da postoji onkolog/hematolog koji se slaže sa tim da se dato oboljenje može lečiti uz upotrebu matičnih ćelija. Ako su svi dokazi prihvatljivi, Cryo-Save će obezbediti komplet za sakupljanje krvi i obradiće i sačuvati uzorak krvi iz pupčane vrpce novorođenčeta, do trenutka kada se ukaže potreba da se isti iskoristi, bez zaračunavanja bilo kakvih troškova datoj porodici.

*Cryo-Save ne snosi nikakvu odgovornost za naknade/troškove koje vam zaračunava vaš negovatelj ili bolnica koja je uključena u postupak sakupljanja uzorka krvi iz pupčane vrpce vašeg novorođenčeta niti za bilo kakve naknade u vezi sa i po osnovu transporta uzorka do naše laboratorije.