Cryo-Save logo CryoSave

CryoSave - Wiener Städtische Best Doctors program

Zajedno gradimo sigurnu budućnost

Dve velike kompanije, CryoSave i Wiener Städtische osiguranje, imaju zajedničke ciljeve - uspešno lečenje sve većeg broja oboljenja, poboljšanje kvaliteta života i pre svega, sigurniju budućnost.


Zajednički ciljevi doveli su do saradnje. Pokrenuli smo Jedinstveni program u Srbiji i omogućili Vam da donesete odluku kojom ćete sačuvati svoje najmilije od neželjenih događaja i bezbrižno gledati na budućnost svoje dece.


Ukoliko se odlučite da matične ćelije svoje bebe sačuvate u CryoSave porodičnoj banci matičnih ćelija odobrićemo Vam popust od 160 EUR za uslugu čuvanja matičnih ćelija i najpovoljniju ponudu za paket Wiener Städtische osiguranja koje obuhvata:

  • Osiguranje od težih bolesti Wiener Städtische Best Doctors
  • Osiguranje života sa štednim karakterom


Wiener Städtische Best Doctors je osiguranje, izvan granica Republike Srbije, koje Vašem detetu omogućava zdravstveno osiguranje za lečenje u najboljim svetskim bolnicama, kod vrhunskih lekara, u slučaju nastanka najtežih oboljenja.


Mesečna premija već od 14 EUR omogućava Vam pokriće putnih troškova, smeštaja i lečenja u iznosu od 1.000.000 EUR do isteka osiguranja, a najkasnije do dvadesete godine Vašeg deteta. U isto vreme, osiguranjem života, štedite za trenutak kada Vašem detetu novac može biti potreban.


Wiener Städtische Best Doctors osiguranje pokriva:

  • Lečenje svih malignih tumora, uključujući leukemiju, sarkom i limfom (osim kožnog limfoma)
  • Lečenje bilo kojih premalignih tumora i karcinoma in situ
  • Koronarna bajpas hirurgija
  • Zamena ili oporavak srčanog zaliska
  • Neurohirurgija
  • Donacija organa/transplantacija tkiva

 

CryoSave, član Esperite grupacije, osnovana je 2000. godine i danas je vodeća i najveća porodična banka matičnih ćelija u Evropi sa preko 280.000 sačuvanih uzoraka. Roditelji širom sveta i medicinska javnost uveliko prepoznaju naš profesionalizam i stručnost, a naše usluge su već dostupne u preko 40 zemalja na tri kontinenta.

 

Vaš uzorak je na bezbednom do trenutka kada bi Vam, eventualno, mogao zatrebati. Na zahtev roditelja i uz njihovu saglasnost, veliki broj uzoraka je već izdat iz naših jedinica za potrebe lečenja. Pročitajte Više, o tome ko smo i zašto nam je stalo - http://rs.cryo-save.com/sr-rs/o-cryo-save-u/ko-smo-mi

 

ESPERITE grupa, listirana na Amsterdamskoj i Pariskoj berzi, je vodeća internacionalna kompanija koja se bavi pružanjem usluga u oblasti regenerativne i prediktivne medicine. ESPERITE poseduje najsavremenije laboratorije u Ženevi, Belgiji, Švajcarskoj, Nemačkoj, Dubaiju, Južnoj Africi i Portugalu.


Saznajte više o ESPERITE grupi i njenim kompanijama na: www.esperite.com


www.genoma.com