Cryo-Save logo CryoSave

Standardi
i sigurnost

Plaćajte u ratama! Kliknite ovde!

Cryo-Save se zalaže da sva njegova postrojenja ispunjavaju najviše standarde kvaliteta. Sve laboratorije Cryo-Save-a u obavezi su da ispune ili prevaziđu lokalne i međunarodne pravne standarde u ovoj strogo regulisanoj grani industrije.

Kako bismo dodatno uverili naše klijente, trudimo se da dobijemo dobrovoljne akreditacije kao što su ISO 9001:2008 i AABB gde to nije u sukobu sa lokalnim zakonskim propisima. Naša poruka klijentima je da odabirom Cryo-Save-a činite siguran i bezbedan izbor.