Cryo-Save logo CryoSave

Partnerstva i osiguranje

 • Centar za srce, Berlin, Nemačka

  U saradnji sa nemačkim Centrom za srce u Berlinu, Cryo-Save nudi deci sa urođenim srčanim manama mogućnost da učestvuju u programu besplatnog čuvanja matičnih ćelija. Ukoliko želite da saznate više o ovom programu, možete kontaktirati profesora Christopha Stamma, hirurga pri ovom Centru.
  Visit Website
 • ITERA

  Cryo-Save je član osnivač Foruma za život i nauku ITERA (Međunarodna asocijacija za istraživanja u oblasti inženjeringa tkiva), koji predstavlja međunarodni forum naučnika koji su specijalizovani u oblasti matičnih ćelija, inženjeringa tkiva i regenerativne medicine. Međunarodni odbor Foruma ITERA Life-Sciences čine istraživači i klinički lekari sa univerziteta, univerzitetskih bolnica, instituta za istraživanje matičnih ćelija i iz biotehnoloških kompanija. Godišnja radionica ITERA Life-Sciences foruma je posvećena najnovijim dostignućima u oblasti istraživanja matičnih ćelija.
  Visit Itera Website
 • HYPERLAB

  Evropska komisija je osnovala i pokrenula projekat HYPERLAB, u okviru koga Cryo-Save sarađuje sa sedam univerziteta i istraživačkih instituta. Ovaj trogodišnji projekat ima za cilj razvoj novih i unapređenih kultura, medija i protokola za uzgajanje i diferencijaciju matičnih ćelija. Mi smo jedina banka matičnih ćelija u Evropi koja učestvuje u ovakvoj vrsti projekata, što je u skladu sa našom vodećom pozicijom na tržištu i našim zalaganjem za razvoj istraživanja matičnih ćelija.
  Visit Hyperlab Website