Cryo-Save logo CryoSave

Odnosi sa
investitorima

Cryo-Save, vodeći međunarodni brend u oblasti čuvanja matičnih ćelija i najveća porodična banka matičnih ćelija u Evropi, je priznata grupa u oblasti pružanja zdravstvenih usluga čija je glavna delatnost prikupljanje, obrada i čuvanje ljudskih adultnih matičnih ćelija. Cryo-Save već skladišti više od 250.000 uzoraka iz krvi i tkiva pupčane vrpce novorođenčadi.

Cryo-Save je listiran na NYSE Euronext Amsterdam (CRYO). Cryo-Save je profitabilna organizacija sa skalabilnim modelom poslovanja i izraženim operativnim zamajcem.

Budući da je vodeća međunarodna porodična banka matičnih ćelija, Cryo-Save prepoznaje sopstvenu odgovornost u proaktivnom doprinošenju znanju i stručnosti na polju primene i istraživanja adultnih matičnih ćelija. Edukativni program Cryo-Save-a ima za cilj da poveća opštu svest o terapiji matičnim ćelijama i potencijalu regenerativne medicine među zdravstvenim stručnjacima i lokalnim zajednicama. Ovakva vrsta edukacije stvara temelje održivog rasta Cryo-Save-a uvećavajući kako veličinu tržišta tako i udeo na postojećim tržištima.