Cryo-Save logo CryoSave

Naša misija,
vizija i vrednosti

Misija:

Cryo-Save želi da bude prepoznat kao vodeći globalni centar za čuvanje adultnih matičnih ćelija i tkiva za potrebe terapijskih aplikacija.

Vizija:

Cryo-Save veruje da će adultne matične ćelije u bliskoj budućnosti znatno doprineti praksi lečenja sve većeg broja oboljenja i da će, na duži rok, uticati na porast opštih očekivanja u zdravstvu.

Transparentnost korporativnih vrednosti:

Cryo-Save nudi svim zainteresovanim stranama, medicinskim stručnjacima i klijentima sveobuhvatni prikaz postupaka obrade i čuvanja matičnih ćelija i neprestao preduzima inicijative kako bi vrata Cryo-Save laboratorija bila otvorena za posetioce širom sveta (pogledajte takođe www.cryo-save.com/labs). Transparentnost takođe znači da su finansijski podaci dostupni svima: budući da je listirana kompanija, Cryo-Save je redovno praćen od strane finansijskih regulatora, a javni izveštaji se izdaju kvartalno.

Profesionalna stručnost:

Sa više od 12 godina iskustva na polju krioprezervacije, Cryo-Save nudi klijentima i stručnjacima najbolje znanje iz oblasti prezervacije matičnih ćelija. Kako bi se obezbedio najviši kvalitet, naša kompanija svim svojim zaposlenima pruža redovne obuke kao i uvid u najnovija saznanja. Cryo-Save jedinice za čuvanje su opremljene najsavremenijim mašinama za obradu, kojima rukovode timovi istraživača i biologa specijalnih kvalifikacija.

Briga o klijentima:

Osnovni cilj Cryo-Save-a je da prevaziđe očekivanja svojih klijenata. Budući da je prisutan u 40 zemalja, on raspolaže sa 40 timova koji su na raspolaganju svim klijentima Cryo-Save-a za potrebe lične asistencije. Prisustvo na međunarodnom i multikulturalnom nivou pruža kompaniji mogućnost sticanja uvida u lokalne potrebe. Budući da je čuvanje matičnih ćelija bebe sasvim jedinstvena prilika, Cryo-Save nastupa profesionalno zadržavajući lični pristup u svim aspektima svoje usluge.

Društvena odgovornost i edukacija:

Cryo-Save ima za cilj širenje znanja o matičnim ćelijama: neprestano se organizuju obrazovni programi za medicinske stručnjake kao i posebne obuke za klijente. U ove aktivnosti uključeni su naučnici i stručnjaci iz ove grane industrije koji pružaju najnovija saznanja iz oblasti primene kao i pregled budućih perspektiva. Pored toga, Cryo-Save nudi porodicama sa istorijom pojedinih bolesti Porodični program besplatnog doniranja: Cryo-Save će obraditi i čuvati uzorak iz pupčane vrpce novorođenčeta dok se za njim ne ukaže potreba, bez bilo kakvih troškova za ugroženu porodicu.

Naša misija, vizija i vrednosti

Cryo-Save je osnovan 2000. godine, posluje u preko 70 zemalja, na šest kontinenata i poseduje najmodernija postrojenja za obradu i čuvanje u Belgiji, Nemačkoj, Dubaiju, Indiji i Južnoafričkoj Republici.