Cryo-Save logo CryoSave

Naša procedura

Sačuvajte matične ćelije pupčanika sa nama!

Pošto odlučite da sačuvate matične ćelije Vašeg deteta kod Cryo-Save-a možete poručiti Vaš informativni paket. Pošto popunite piloženu dokumentaciju i potpišete ugovor, možete nam sve to vratiti na našu adresu. Ili možete, jednostavno, sve poručiti putem Interneta. Možete se konsultovati i sa osobljem bolnice u kojoj planirate porođaj o samoj proceduri prikupljanja krvi i tkiva pupčane vrpce. Ne zaboravite da što ranije donesete odluku, imaćete više vremena na raspolaganju da dobijete sve informacije o samoj proceduri čuvanja matičnih ćelija.

Pre porođaja

Dobićete naš komplet za prikupljanje koji će omogućiti Vašem lekaru ili babici da prikupu krv i/ili tkivo pupčanika. Ne zaboravite da komplet ponesete sa sobom u porodilište i o željenom postupku obavestite medicinsko osoblje date bolnice, kako bi prikupljanje matičnih ćelija bilo jednostavno i efikasno.

Neposredno nakon porođaja

Uzorak će preuzeti ovlašćena međunarodna kurirska služba i dopremiti do naših najsavremenijih jedinica za obradu. U ovoj fazi mi sprovodimo nešto što se naziva analiza majčine serologije, što je deo zakonskih propisa i što je u saglasnosti sa određenim akreditacionim telima kao što su AABB i FACT.

Krv majke se prikuplja na dan porođaja putem standardnog postupka i zajedno sa uzorkom krvi/tkiva pupčanika doprema do Cryo-Save banke tkiva u Zutfenu. Vrši se obavezno testiranje krvi na HIV-1 i HIV-2, Hepatitis B, Hepatitis C, HTLV-I i sifilis.

Sprovođenjem ovog testiranja postiže se viši nivo zaštite ljudskog zdravlja. Prevencija i moguće prenošenje bolesti sa majke na dete se može lakše detektovati i na taj način smanjiti rizik ukoliko je bolest prisutna.

Obrada i čuvanje uzorka

Uzorak se u našoj laboratoriji obrađuje, ispituje i priprema za čuvanje. Biće izdat sertifikat sa jedinstvenim referentnim brojem koji odgovara matičnim ćelijama Vašeg deteta.

Ključni element u svakoj uspešnoj transplantaciji matičnih ćelija jeste broj matičnih ćelija koji se transplantira u pacijenta. Za aktuelne aplikacije, koje se uglavnom odnose na bolesti krvi, potreban broj iznosi približno 20-35 miliona ukupnih nukleisanih ćelija (TNC) po kilogramu telesne težine. Međutim, broj dobijenih ćelija pri prikupljanju može biti ispod ovih vrednosti, što znači da uzorak ne može biti pogodan za lečenje. U ovakvim situacijama, odluka o daljem čuvanju uzorka je isključivo Vaša. Cryo-Save nadgleda i učestvuje u najnovijim kliničkim studijama kako bi se u budućnosti omogućilo dobijanje optimalnog broja ćelija iz svih uzoraka – čak i onih koji su ispod zadatih vrednosti.

Ne zaboravite da je prikupljanje krvi pupčane vrpce kao i tkiva pupčane vrpce jedna neinvazivna i nerizična procedura. Jednostavna je, zahteva svega nekoliko minuta i potpuno je bezopasna kako za majku tako i za dete. Samo prikupljanje ne utiče na prirodni tok porođaja.