Cryo-Save logo CryoSave

Ko smo mi

Procedura čuvanja! Kliknite ovde!

Više od 300.000 uzoraka

Cryo-Save je privatna banka matičnih ćelija i sa više od 300.000 sačuvanih uzoraka, predstavlja vodeću porodičnu banku matičnih ćelija u Evropi.

Mi smo akreditovani kao Ustanova za organe i tkiva na polju prikupljanja, analize, obrade i čuvanja matičnih ćelija iz krvi pupčane vrpce i tkiva pupčane vrpce.

Cryo-Save je osnovan 2000.

…..Cryo-Save je aktivan u oblasti industrije matičnih ćelija više od 12 godina. Medicinska javnost uveliko prepoznaje naš profesionalizam i stručnost, a naše usluge su već dostupne u preko 40 zemalja na tri kontinenta.

Vaš uzorak je na bezbednom do trenutka kada bi Vam, eventualno, mogao zatrebati. Na zahtev roditelja i uz njihovu saglasnost, veliki broj uzoraka je već izdat iz naših jedinica za potrebe lečenja.

Odabir Cryo-Save-a podrazumeva:

  • Kvalitet: Mi garantujemo najviše standarde kvaliteta u pogledu transporta, obrade i bezbednosti matičnih ćelija Vaše bebe pri čuvanju krvi pupčanika. Nekoliko uzoraka iz Cryo-Save-a je uspešno iskorišćeno u transplantaciji, što je razlog više za čuvanje matičnih ćelija.
  • Profesionalna stručnost: Sa više od 12 godina iskustva na polju krioprezervacije, preko 20 zaposlenih lekara i 40 laboratorijskih tehničara, mi predstavljamo banku matičnih ćelija sa najviše iskustva u Evropi.
  • Dvostruko čuvanje: Mi koristimo sistem dvostrukog čuvanja, što znači da se matične ćelije čuvaju nezavisno u dva odvojena tanka iz razloga dodatne sigurnosti. Ovakva praksa pruža dodatnu pogodnost povećanja terapijskih mogućnosti – mi ne moramo da iskoristimo ceo uzorak za potrebe ispitivanja ili lečenja. Na taj način produžavamo korisnost svakog uzorka koji čuvamo.
  • Akreditacije: Mi smo zvanično akreditovani kao Ustanova za organe i tkiva od strane Ministarstva zdravlja Holandije (Farmatec) kao i belgijskih regulatornih organa – FAGG (laboratorija u Belgiji). Takođe, posedujemo ISO sertifikaciju (laboratorije u Belgiji i Indiji), AABB sertifikaciju (Dubai i Indija), kao i WHO GMP sertifikaciju (Belgija i Indija).
  • Istraživanje:Cryo-Save podržava istraživanja na visokom nivou i sarađuje sa vodećim univerzitetima, lekarima i naučnicima iz oblasti matičnih ćelija.

Stalo nam je do porodica i dece

Cryo-Save neprestano nastoji da poboljša svoje usluge i da pruži najbolje smernice svojim korisnicima, medicinskoj zajednici i široj javnosti. Preko našeg korporativnog programa društvene odgovornosti mi podstičemo sve naše zaposlene da preduzimaju inicijative koje će imati pozitivnog uticaja na lokalnu zajednicu. Pored toga, Cryo-Save je 2012. godine pokrenuo i Odbor roditelja. Ovaj program pruža mogućnost roditeljima da posete Cryo-Save laboratorije i saznaju više o našoj porodičnoj banci matičnih ćelija. Ova jedinstvena inicijativa omogućava interakciju između kompanije i korisnika i pospešuje transparentnost same organizacije, pružajući korisnicima direktan uvid u njeno poslovanje i dugoročne ciljeve.