Cryo-Save logo CryoSave

Akreditacije

Cryo-Save Video Pogledajte video!

 • AABB

  Americka Asocijacija Banaka Krvi

  AABB je stručno telo na teritoriji SAD osnovano 1947 kao Američka Asocijacija Banaka Krvi. Akreditacioni program AABB stremi ka poboljšavanju kvaliteta i bezbednosti pri prikupljanju, obradi, testiranju, distribuciji i administriranju krvi i proizvoda krvi. Akreditacioni program ustanovljava kvalitet i operativne sisteme u okviru postrojenja (laboratorije).

  Primenjuje se u laboratorijama:
  Dubai
  Niel Cryo-Save Laboratoriје, Belgija
  Stichting Cryo-Save, Holandiја

 • FAGG

  Federalna Agencija Medicinsko Zdravstvenih Proizvoda: Ustanova Tkiva

  FAGG je državna agencija koja sprovodi regulativu povezanu sa lekovima i zdravstvenim proizvodima u Belgiji. FAGG u javnom interesu nadzire kvalitet, bezbednost i efikasnost lekova i zdravstvenih proizvoda.

  Primenjuje se u laboratorijama:
  Belgija

 • WHO GMP

  Svetska Zdravstvena Organizacija Dobra Proizvodna Praksa

  Dobra proizvodna praksa (GMP) je proizvodna i kontrolna praksa uz pomoć koje se osigurava kvalitet prozivoda. Dobra proizvodna praksa je deo osiguranja kvaliteta koji se odnosi na obezbedjivanje konzistencije u proizvodnji i kontroli kvaliteta prema adekvatnim stanardima primenljivim za njihovu upotrebu a prema zahtevima tržišne regulative. U Cryo-Save banci se ovaj standard primenjuje na procese vezane za tkivo pupčane vrpce.

  Primenjuje se u laboratorijama:
  Belgija

 • ISO 9001:2008

  ISO 9001:2008

  ISO 9001:2008 odredjuje zahteve za sistem upravljanja kvalitetom gde organizacija: treba da demonstrira svoju mogucnost da konzistento stvara proizvod koji ispunjava zahteve klijenta i adekvatnih zakonskih regulativa; kao i da poboljša zadovoljstvo klijenta kroz efektivnu aplikaciju sistema, uključujući procese stalnog poboljšavanja sistema i osiguranja prilagodljivosti ka klijentu i adekvatnim zakonskim regulativama.

  Primenjuje se u laboratorijama:
  Belgija

 • Odgovornost za kvalitet proizvoda

  Odgovornost za kvalitet proizvoda

  Primenjuje se na
  Cryo-Save Grupi

 • Cryo-Save Stichting Banka Tkiva

  Ministarstvo Javnog Zdravlja, Dobrobiti i Sporta: Tkivna Ustanova - Akreditacija Banke Tkiva

  Primenjuje se u:
  Cryo-Save Stichting Banka Tkiva