Cryo-Save logo CryoSave

Rečnik pojmova

Cryo-Save Video Pogledajte video!

 • Adultne matične ćelije

  Adultne matične ćelije:

  nediferencirane ćelije koje se nalaze u celom telu nakon završetka embrionalnog razvoja. Ove ćelije se umnožavaju ćelijskom deobom da bi obnovile odumiruće ćelije i regenerisale oštećeno tkivo. Mogu se naći kod mladih ali i odraslih životinja i ljudi. Matične ćelije adultnih organizama mogu biti unipotentne (formiraju jednu specifičnu vrstu ćelija) ili multipotentne (formiraju različite vrste ćelija). Za razliku od embrionalnih matičnih ćelija, korišćenje adultnih matičnih ćelija se ne smatra kontroverznim, jer su one dobijene iz adultnih uzoraka tkiva, za razliku od embrionalnih koje su dobijene iz uništenih ljudskih embriona.
 • Alela

  Alela:

  Alele su različite verzije istog gena. Alele istog gena razlikuju se jedna od druge na osnovu jednog ili više elemenata u sekvenci nukleotida (strukturalne jedinice DNK). Do ovih razlika dolazi usled mutacija u istoriji određenih vrsta ili zbog getenskih rekombinacija. Sve alele jednog gena okupiraju isti lokus (poziciju) na jednom hromozomu.
 • Alogeno

  Alogeno:

  ćelije dobijene od donora, druge osobe, u poređenju sa autolognim ćelijama, koje se dobijaju iz tela iste osobe.
 • Antigen

  Antigen:

  antigen može biti „svoj” ili „ne-svoj”. „Ne-svoj” antigen je supstanca/molekula koja prouzrokuje proizvodnju antitela od strane imunog sistema kada se pojavi u određenom organizmu. Ova reakcija imunog sistema će potom ubiti ili neutralizovati antigen koji je prepoznat kao strani i potencijalno štetni uljez. Ovi uljezi mogu biti molekule kao što je polen ili ćelije kao što su bakterije. „Svoj” antigen uglavnom se toleriše od strane imunog sistema.
 • Autologno

  Autologno:

  ćelije iz svog tela, za razliku od ćelija od donora.
 • Krv iz pupčane vrpce (ili posteljična krv)

  Krv iz pupčane vrpce (ili posteljična krv):

  krv u posteljici i pupčanoj vrpci.
 • Jedinica krvi pupčane vrpce

  Jedinica krvi pupčane vrpce:

  posteljična krv prikupljena iz pupčane vrpce predstavlja osnovu za pripremu jedinice posteljične krvi. Transplantacioni centri govore o jedinicama krvi pupčane vrpce koje su korišćene za primaoce transplantacije. Korišćenje posteljične krvi za svrhe transplantacija je prvenstveno bilo ograničeno na decu. Danas je moguće da se na osnovu dve jedinice krvi pupčane vrpce stvori transplantat za odraslog pacijenta.
 • Embrionalne matične ćelije

  Embrionalne matične ćelije:

  ćelije koje se dobijaju iz embriona starosti 5-7 dana, koje imaju mogućnost za formiranje više od 200 ćelijskih tipova koji predstavljaju sva tkiva u telu. Ove ćelije mogu biti totipotentne ili pluripotentne.
 • GVHD

  GVHD:

  skraćenica za "Graft Versus Host Disease". To je posttransplantaciona komplikacija do koje dolazi kada donorove ćelije imunog sistema prepoznaju pacijentovo telo kao strano i napadnu ga. Incidenca ovog poremećaja je znatno niža kod transplantacije krvi iz pupčane vrpce u poređenju sa transplantacijom kostne srži. Ovo je velika prednost obzirom da GVHD sobom nosi visok mortalitet i morbiditet.
 • Hematopoezne matične ćelije

  Hematopoezne matične ćelije:

  ćelije od kojih nastaju ćelije krvi.
 • HLA

  HLA:

  skraćenica Human Leukocyte Antigens (ljudski leukocitni antigen). Humani leukocitni antigeni se nalaze na ćelijskoj površini i omogućavaju indentifikaciju ćelija od strane imunog sistema.
 • HLA kompatibilnost

  HLA kompatibilnost:

  HLA sistem ili Glavni kompleks histokompatibilnosti (MHC) je sistem koji omogućava telu i njegovom imunom sistemu da prepozna pravu prirodu (npr. tkivo) nečega što mu ne pripada (virus, bakterija, transplantat). Bilo koji element koji se nađe u telu, a nema adekvatnu HLA ekspresiju biće napadnut od strane telesnog imunog sistema. Svako ljudsko telo ima svoj HLA, a on je visoko polimorfan od individue do individue. U pripremi za transplantaciju, HLA podudaranje je od ključne važnosti za prevenciju odbijanja transplanta.
 • Indukovane pluripotentne matične ćelije

  Indukovane pluripotentne matične ćelije:

  indukovane pluripotentne ćelije, ili IPS ćelije, su ćelije koje su stvorene od odrasle ćelije npr. kože, jetre, želuca ili drugih zrelih ćelija kroz upotrebu gena koji reprogramiraju ćeliju i transformmišu je u ćeliju koja ima sve karakteristike embrionalne matične ćelije. Termin pluripotentan se odnosi na njihovu sposobnost da stvore više ćelijskih tipova, uključujući sve tri embrionalne linije od kojih nastaju organi, nervni sistem, koža, mišići i skelet. Po svoj prilici, ove ćelije iskazuju iste ključne karakteristike kao embrionalne matične ćelije.
 • Mezenhimalne matične ćelije

  Mezenhimalne matične ćelije:

  mezenhimalne matične ćelije, ili MSC, su nehematopoezne multipotentne progenitorne ćelije. One imaju sposobnost diferenciranja u više ćelijskih vrsta (masno tkivo, hrskavica, kosti, mišići, nervi…) kao i sposobnost umanjivanja imunog odgovora tela. Mezenhimalne matične ćelije su prvi put identifikovane u kostnoj srži, ali se mogu dobiti i iz drugih tkiva: masnog tkiva, posteljične krvi, krvi pupčane vrpce, amniotske tečnosti, sinoviuma, periosteuma i perihondriuma. Ovo su pripojne ćelije, fibroblastnog izgleda, nisu fagocitozne i njihov broj se umanjuje sa godinama starosti.
 • Multipotentne matične ćelije

  Multipotentne matične ćelije:

  multipotentne matične ćelije su nespecijalizovane ćelije koje imaju sposobnost da se obnavljaju u dužim vremenskim periodima i da se diferenciraju u specijalizovane elije sa posebnim funkcijama. Ovaj njihov potencijal je ograničen što ih predodređuje za proizvodnju konkretnih tipova ćelija. One se razlikuju od matičnih ćelija pluripotentnog tipa koje mogu da proizvedu skoro svaku vrstu ćelije.
 • Pluripotentne matične ćelije

  Pluripotentne matične ćelije:

  pluripotentne matične ćelije se često nazivaju „pravim” matičnim ćelijama zbog svoje sposobnosti da proizvedu skoro sve ćelije ljudskog organizma. Ovo znači da jedna matična ćelija koja je izolovana iz embriona, pod odgovarajućim okolnostima, može da proizvede skoro sve ćelije u telu. Međutim, pošto se ova faza embrionalnog razvoja okonča, matične ćelije više nemaju ovaj neograničeni potencijal da se razviju u sve ćelijske tipove. Njihova pluripotentnost se tako gubi i one mogu postati samo određeni ćelijski tip (multipotentne).
 • Progenitorne ćelije

  Progenitorne ćelije:

  progenitorna ćelija je biološka ćelija koja, kao i matična ćelija, ima tendenciju da se diferencira u druge ćelijske vrste. Međutim, za razliku od većine matičnih ćelija ovakve ćelije su mnogo određenije u svojoj diferencijaciji i ne formiraju sve ćelijske vrste već samo one za koje su predodređene. Najvažnija razlika između matičnih ćelija i progenitornih ćelija leži u tome što matične ćelije mogu bezgranično da se umnožavaju, dok je kod progenitornih ćelija broj umnožavanja ograničen. Kontroverza oko tačne definicije još uvek postoji, a sam koncept je još uvek u razvoju.
 • Matične ćelije

  Matične ćelije:

  biološke ćelije koje mogu da se dele i diferenciraju u različite specijalizovane ćelijske tipove. One imaju mogućnost da se same obnavljaju, da se diferenciraju u druge ćelijske tipove i da se razmnožavaju u kulturi. Matične ćelije se dobijaju ili iz embriona ili fetusa (embrionalne matične ćelije) ili iz adultnog tkiva (adultne matične ćelije). Takođe se mogu dobiti i nuklearnim transferom.
  Totipotentne matične ćelije: nediferencirane ćelije koje teorijski mogu dovesti do stvaranja čitavog organizma; ćelije dobijene iz prve deobe oplođene jajne ćelije (do 4. dana).

 • Pupčana vrpca

  Pupčana vrpca:

  Pupčana vrpca povezuje bebu sa placentom u majčinoj utrobi. Ona pomaže prenosu kiseonika do bebe putem krvi. U početku se smatralo da pupčanik sadrži samo krvne sudove. Naučnici su, međutim, dokazali da je tkivo između kože i krvnih sudova – poznato kao „Vartonov gel“ – jedan od najbogatijih izvora mezenhimalnih matičmih ćelija u ljudskom telu.
 • Unipotentne matične ćelije

  Unipotentne matične ćelije:

  ćelije koje su odgovorne za samo jedan tip diferenciranih ćelija.