Cryo-Save logo CryoSave

Odredbe i uslovi

Ograničenja u pogledu korišćenja i vlasništva

Sve stranice u okviru ovog web-sajta su vlasništvo kompanije Cryo-Save-a i/ili njenih podružnica i pridruženih kompanija. Sadržaj prikazan na sajtu je isključivo prikazan u informativne svrhe. Sajt možete da koristite isključivo u privatne svrhe i nekomercijalne svrhe, a nikako da biste došli do materijala, podataka ili informacija koje ćete koristiti da biste ostvarili konkurentnu prednost. Uslov za korišćenje ovog sajta je vaša garancije da nećete koristiti ovaj sajt u druge svrhe koje su nezakonite ili zabranjene ovim rokovima i uslovima. Ako prekršite bilo koju odredbu ovih rokova i uslova, automatski će vam biti uskraćeno pravo na dalje korišćenje ovog sajta i morate odmah uništiti sav preuzeti materijal bilo u elektronskom bilo u štampanom obliku. Sadržaj ovog sajta, uključujući tekst, slike, audio i video sadržaj, ne sme biti distribuiran, modifikovan, reprodukovan ili korišćen u celini ili delimično bez prethodne pismene saglasnosti, osim što možete da preuzimate sadržaj sa ovog sajta na bilo koji drugi pojedinačni kompjuter isključivo za svoju ličnu i nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da se ne oglušavate i ne dirate sva obaveštenja koja se tiču autorskih prava, trgovinske oznake, i drugih vlasničkih pitanja. U svrhu ovih uslova i rokova, bilo kakva upotreba ovih materijala na bilo kom drugom web-sajtu ili umreženom kompjuterskom okruženju po bilo kom osnovu je zabranjena. Ne smete da pravite kopije bilo kod dela sadržaja materijala na ovom sajtu za komercijalne usluge. Zadržavamo svako pojedinačno i sva prava u celosti koja nisu eksplicitno izrečena ovim rokovima i uslovima.

Obaveštenje o trgovinskoj oznaci

Cryo-Save i www.cryo-save.su naše trgovinske i uslužne oznake.

Ne pružamo medicinske savete

Ovaj sajt ne pruža medicinske savete! Ništa od onoga što možete da pročitate na ovom sajtu ne može da se smatra medicinskim savetom. Trebalo bi da budete svesni da sadržaj koji vam pružamo služi isključivo u opšte informativne svrhe, i obrazovne svrhe, i da ga ne treba koristiti za dijagnostifikovanje ili lečenje određenih zdravstvenih problema ili oboljenja. Sadržaj ne služi kao zamena za profesionalnu usluge lekarskog zbrinjavanja. Informacije koje dobijete na ovom sajtu možda neće odgovarati situaciji u kojoj se vi lično nalazite, ili se možda mogu pogrešno protumačiti. Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za to kako ćete vi koristiti pružene informacije na ovom sajtu. Takođe vas molimo da obratite pažnju da, iako se trudimo da sve informacije budu najnovije i najsvežije, medicinske informacije se menjaju veoma brzo, te je moguće da će neke biti i zastarele u datom trenutku. Ne treba da tumačite objavljivanje bilo kakvog sadržaja ovog sajta kao našu podršku pogledima i stavovima izraženim ovde, ili kao bilo kakvu vrstu garancije ili uverenja vezano za bilo koju strategiju, preporuku, lečenje, terapiju, ili postupak o kojima piše autor teksta/sadržaja. Da biste dobili odgovarajuće informacije koje će bliže odgovarati situaciji u kojoj se nalazite, posavetujte se sa lekarom ili drugim pružaocem zdravstvene zaštite!

Privatnost

Prijavni podaci i izvesne druge informacije o vama lično podležu pravilima naše politike privatnosti.

Odricanje garancije

Ovaj sajt, uključujući bilo koji sadržaj ili informaciju sadržanu u njemu ili bilo koju drugu uslugu vezanu za sajt, je obezbeđen po pravilima načela "kao što jeste" i "kao što je dostupno". Cryo-Save eksplicitno odriče svaku vrstu predstavljanja ili garancija bilo koje vrste, bilo da su izražene u ovom dokumentu ili po njemu podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na iste, implicirane garancije u pogledu mogućnosti trgovine, stepena kompatibilnosti sa konkretnom svrhom, i neugrožavanja. Vi preuzimate ličnu odgovornost i rizik za korišćenje ovog sajta, usluga vezanih za ovaj sajt i hiperlinkovanih web-sajtova. Ni jedna informacija koju vam pružimo bilo usmeno ili pismeno, niti i jedna informacija koju vam usmenim ili pismenim putem pruži naš ovlašćeni predstavnik ne sme se uzimati kao garancija niti u bilo kom pogledu sme da proširi dijapazon ove garancije. Cryo-Save ne garantuje preciznost, adekvatnost ili potpunost informacija i materijala i eksplicitno odriče svu svoju odgovornost za greške ili izostavljanja u ovim informacijama i materijalima. Ne garantujemo neometanost korišćenja ovog web-sajta, niti dajemo bilo kakve garancije u pogledu nepogrešivosti u prikazivanju sadržaja. Vi ste lično odgovorni i dužni da preduzmete sve mere predostrožnosti koje su neophodne da biste sprečili bilo kakvo upadanje virusa prilikom korišćenja sadržaja ovog sajta ili bilo kog drugog potencijalno destruktivnog kompjuterskog koda.

Ograničavanje odgovornosti

Mi, naše pridružene kompanije, dobavljači i druga treća lica koja se spominju na ovom web-sajtu niti su odgovorni niti snose odgovornost za bilo koju vrstu neposrednih, posrednih, slučajnih, posledičnih, posebnih, egzamplarnih, kažnjivih ili drugih šteta (uključujući, bez ikakvih ograničenja, i sve one koje su posledica izgubljene dobiti, izgubljenih podata, ili ometanja poslovanja) a koje proizilaze iz sajta, usluga i proizvoda vezanih za sajt, sadržaj ili informacije koje su prikazane na sajtu, i/ili bilo kom drugom hiperlinkovanom web-sajtu, ili su sa istim(a) povezane na bilo koji drugi način, bilo na osnovu garancija, ugovora, štetnih radnji/delikata, ili bilo koje druge pravne teorije, bez obzira na to da li ste upoznati sa mogućnošću nastanka takvih oštećenja ili ne. Jedini (pravni) lek za nezadovoljstvo sajtom, uslugama vezano za sajt i/ili hiperlinkovanim web-sajtovima jeste obustava korišćenja istog i/ili navedenih usluga. Neke sudske nadležnosti ne dozvoljavaju isključenje ili ograničavanje incidentnih ili konsekventnih oštećenja, tako da se gore spomenuto ograničenje ili isključenje možda neće primenjivati.

Tačnost i doslednost informacija

Iako se trudimo da obezbedimo doslednost i tačnost informacija koje su date na sajtu, ne dajemo nikakve garancije u pogledu ispravnosti ili tačnosti sajta. Na sajtu se mogu javiti tipografske greške, nepreciznost izraza ili druge greške; takođe, neovlašćeno dodavanje, brisanje ili menjanje/preoblikovanje informacija i sadržaja je moguće od strane trećih lica. U slučaju da se pojavi netačna informacija, molimo vas da nas obavestite o tome kako bismo je blagovremeno ispravili. Informacije na sajtu mogu biti promenjene ili osavremenjene bez upozorenja/obaveštenja.

Povezanost s drugim sajtovima

Ovaj web-sajt može da sadrži linkove/veze sa sajtovima trećeg lica. Ti linkovi služe kao dodatni sadržaj. Mi ne predstavljamo bilo koji drugi web-sajt kojem možete pristupiti preko ovog sajta. Treba da znate da je to nešto što ne zavisi od nas i da mi nemamo nadzor nad sadržajem tog web-sajta. Takođe bismo želeli da dodamo da hiperlink na drugi sajt ne znači da mi podržavamo ili prihvatamo bilo kakvu odgovornost za sadržaj ili upotrebu tog linkovanog sajta. Na vama je da preduzmete sve neophodne mere predostrožnosti da sve što preuzimate ili koristite bude bez virusa, crva, Tojanaca, i drugih stvari koje imaju destruktivni karakter. Ako se odlučite da pređete na bilo koji od sajtova trećih lica sa kojima je povezan ovaj sajt, to je isključivo stvar vašeg izbora i samo vi snosite odgovornost za preuzete rizike linkovanja.

Hiperlinkovi ovog sajta

Lica koja stvaraju druge web-sajtove mogu takođe da se povežu sa stranicama ovog sajta. Međutim, vi ne smete da kopirate bilo koji materijal sa ovog sajta na svoj lični Web server iz bilo kog razloga. Takođe, ne smete da se povezujete sa izolovanim elementima ovog sajta (uključujući fotografije, ilustracije, dijagrame, dugmiće, tekst, ili bilo koje druge elemente) kako biste ih "inlajnirali" u sadržaj drugih web stranica, ili kako biste takve izolovane elemente povezali sa drugim web-stranicama. Drugim rečima, povežite se sa celim stranicama na ovom sajtu, ili se nemojte uopšte povezivati. Svaki drugi oblik upotrebe smatraće se narušavanjem autorskih prava i mogao bi da vas izloži pokretanju postupka pred sudom.