Cryo-Save logo CryoSave

? često
postavljana
pitanja

Zbog čega bi trebalo da sačuvam matične ćelije svog deteta? Prikaži sve Ukloni sve

 • ?
  Da li je vredno sačuvati matične ćelije svoje bebe?
  Hematopoezne matične ćelije (HSCs) se trenutno koriste u lečenju više od 70 bolesti krvi i krvno srodnih bolesti. Mezenhimalne matične ćelije (MSCs) su uključene u regenerativnu medicinu sa krajnjim ciljem da zamene, poprave ili regenerišu žive funkcionalne ćelije ili tkiva. Matične ćelije se neprestano ispituju u lečenju mnogih bolesti kao što su cerebralna paraliza, dijabetes tip 1, poremećaji mozga, srčani poremećaji, autoimuna oboljenja, oboljenja jetre, neurološka oboljenja i mnoga druga.
 • ?
  Zbog čega bi trebalo da čuvam matične ćelije svoje bebe ukoliko postoje alternative ovakvom čuvanju?
  Postoje alternative čuvanju matičnih ćelija iz krvi pupčane vrpce kao što su matične ćelije dobijene iz kostne srži i periferne krvi. Međutim, matične ćelije iz pupčane vrpce imaju mnoge prednosti: one su najmlađe i najefikasnije matične ćelije koje se mogu naći u ljudskom telu i relativno su nepromenjene usled bolesti; postupak njihovog prikupljana je neinvazivan, a odmah su dostupne.
 • ?
  Zašto bih razmišljala o čuvanju matičnih ćelija prilikom porođaja, ukoliko naučnici mogu da naprave pluripotentne matične ćelije?
  Stvaranje tzv. „indukovanih pluripotentnih matičnih ćelija” (IPS) iz tkiva pacijenta je koristan laboratorijski istraživački medijum u ranoj fazi istraživanja koji može pomoći u razumevanju same bolesti pacijenta. Na primer, moguće je u budućnosti koristiti IPS ćelije za razvoj lekova za određenu bolest. Međutim, dug vremenski period je potreban za razvijanje leka, i kao takve, mada su IPS ćelije interesantne one ne mogu biti smatrane za alternative ćelijskoj terapiji. Genetska manipulacija koja se mora izvršiti da bi se kreirale IPS ćelije isključuje trenutnu mogućnost za bezbenu transplantaciju. Sa druge strane, koristeći matične ćelije iz krvi pupčane vrpce, mi smo već sada u mogućnosti da tretiramo više od 70 bolesti.
 • ?
  Mogu li matične ćelije moje bebe koristiti i drugi članovi porodice?
  Matične ćelije Vaše bebe može korisiti svako kod koga postoji kompatibilnost određenih genetskih parametara. Srodničke matične ćelije se generalno smatraju prvom opcijom kada se razmatra izvor matičnih ćelija za transplantaciju. U velikom broju alogenih transplantacija koriste se matične ćelije nekog od članova porodice.
 • ?
  Koja je razlika između matičnih ćelija prikupljenih na porođaju i matičnih ćelija prikupljenih u odraslom dobu?
  Matične ćelije prikupljene na porođaju su najmlađe „adultne matične ćelije“. One su imunološki nezrele i ne izazivaju isti imuni odgovor. Stoga, one predstavljaju skoro savršen transplant u pogledu podudarnosti i povećavaju verovatnoću da će doći do uspešne transplantacije. One takođe imaju veću sposobnost da se dele i diferenciraju u odnosu na „starije” adultne matične ćelije.

Procedura prikupljanja i čuvanja Prikaži sve Ukloni sve

 • ?
  Može li se tok porođaja promeniti ili odložiti kako bi se uspešno prikupio uzorak krvi i/ili tkiva pupčane vrpce?
  Prikupljanje krvi i/ili tkiva pupčane vrpce ni na koji način ne utiče na sam tok porođaja niti na način na koji akušer porođaj vrši.
 • ?
  Da li je prikupljanje krvi i/ili tkiva pupčane vrpce bolno ili opasno za moju bebu ili mene?
  Ni u kom slučaju. Prikupljanje se vrši odmah nakon porođaja, pošto se pupčana vrpca između majke i deteta preseče. Prikupljanje je jednostavno, gotovo kroz svega nekoliko minuta i potpuno bezopasno kako za majku tako i za dete.
 • ?
  Da li postoji veza između količine prikupljene krvi i broja matičnih ćelija?
  Generalno govoreći, postoji direktna korelacija između količine krvi i broja matičnih ćelija. Međutim, u pojedinim slučajevima javljaju se izuzeci. Opšte je pravilo da što je količina krvi veća, veći je i broj matičnih ćelija.
 • ?
  Šta se dešava sa matičnim ćelijama nakon 20 godina?
  Pre isteka ugovora, kontaktiraćemo vlasnika i ponuditi mu produženje ugovora o čuvanju. U suprotnom, ćelije će biti uništene ili donirane uz prethodnu njegovu/njenu saglasnost.
 • ?
  Kako mogu biti sigurna da Cryo-Save posluje u skladu sa najnovijim standardima kvaliteta?
  Cryo-Save garantuje najviše standard kvaliteta u pogledu transporta, pripreme i sigurnosti matičnih ćelija iz krvi i/ili tkiva pupčane vrpce Vaše bebe. Mi smo zvanično akreditovani od strane Ministarstva zdravlja, dobrobiti i sporta Holandije kao licencirana ustanova organa i tkiva za prikupljanje, obradu, prezervaciju, čuvanje i izdavanje matičnih ćelija iz krvi pupčane vrpce.

Zbog čega bi trebalo da sačuvam matične ćelije svog deteta? Prikaži sve Ukloni sve

 • ?
  Mogu li se nečije matične ćelije koristiti u slučajevima u kojima je oboljenje genetskog porekla?
  Ukoliko dete ima oboljenje genetskog porekla, kao što je anemija srpastih ćelija, matične ćelije će imati isti genetski poremećaj. U slučaju da se autologne matične ćelije ne mogu upotrebiti, krv iz pupčane vrpce srodnika je sledeća najbolja opcija.
 • ?
  Koliko je uzoraka iz privatnih banaka matičnih ćelija uspešno upotrebljeno u lečenju?
  Procenjuje se da je oko 600 uzoraka izdato iz privatnih banaka matičnih ćelija za potrebe srodničkih ili autolognih transplantacija. Najveći broj je iz SAD. Cord Blood Europe (neprofitna organizacija vodećih banaka matičnih ćelija u Evropi) objavila je statistiku za 45 izdatih uzoraka.
 • ?
  Koji faktori odlučuju da li je uzorak kompatibilan sa bliskim srodnikom? Kolika je verovatnoća da podudarnost postoji?
  Podudarnost zavisi od poklapanja tzv. humanog leukocitnog antigena (HLA). U slučaju braće ili sestara verovatnoća savršenog poklapanja iznosi 25%. Međutim, budući da transfuzija krvi iz pupčane vrpce ne zahteva savršeno poklapanje, verovatnoća da će brat ili sestra moći da koriste uzorak iznosi oko 40%. Da će poklapanje biti savršeno u slučaju roditelja verovatnoća iznosi 12.5%.
 • ?
  Da li krvna grupa ima veze sa HLA-podudaranjem?

  Ne, oni nisu povezani. Određivanje krvne grupe se vrši i usklađuje ukoliko je to moguće, ali humani leukocitni antigen (HLA) je daleko važniji. Količina transfuzirane krvi je mala i ABO (krvne grupe) odudaranje obično ne predstavlja problem. Postoje, međutim, protokoli za pripremu nepodudarnih ABO jedinica1.

  1"How do I approach ABO-incompatible hematopoietic progenitor cell transplantation?" Jennider Daniel-Johnson, Joseph Schwartz, Transfusion 2011; 51:1143-1149

 • ?
  Kolika je verovatnoća da će osoba koristiti matične ćelije pre svoje 20. godine starosti?

  U ovom trenutku, verovatnoća da će osoba primiti transplantaciju u slučaju krvnih i krvno srodnih oboljena, bilo sopstvenih ili ćelija donora, pre svoje 20. godine iznosi 1 u 1700, dok do 70. godine starosti ona iznosi 1 prema 200. Međutim, ovi podaci ne uključuju potencijalne terapije matičnim ćelijama do kojih može doći u budućnosti2.

  2Nietfeld, J. J., et al. “Lifetime probabilities of hematopoietic stem cell transplantation in the US.” Biol Blood Marrow Transplant 14.3 (2008): 316-22. Print.