Cryo-Save logo CryoSave

Saznajte ko smo i
zašto nam je stalo

Sa više od 250.000 sačuvanih uzoraka, Cryo-Save je vodeća evropska porodična banka matičnih ćelija koja nudi svoje usluge u više od 40 zemalja na tri kontinenta…

Matične ćelije:
temelji života

Mi u Cryo-Save-u smo specijalizovani za čuvanje adultnih matičnih ćelija. Posebno polje našeg interesovanja čine dva osnovna tipa matičnih ćelija koja se mogu naći u telu odraslih i dece…

Zašto bi trebalo
čuvati matične ćelije?

Prva uspešna transplantacija matičnih ćelija dobijenih iz krvi pupčane vrpce izvršena je u Francuskoj 1988. Danas se matičnim ćelijama tretira više od 70 oboljenja…

Vodič kroz čuvanje
matičnih ćelija Vašeg deteta

Naš cilj u Cryo-Save-u je da ovaj postupak učinimo što jednostavnijim za svaku porodicu ponaosob. Pokazaćemo Vam koliko to može biti jednostavno…