Cryo-Save logo CryoSave

Troškovi i naknade

Naša Ponuda - CryoCord

Ukupna cena naše CryoCord usluge iznosi 1580 € za prikupljanje, transport, obradu krvi iz pupčanika i prvih 20 godina čuvanja ćelija.

 • Cena Usluge

  Nakon rođenja deteta i uspešnog deponovanja ćelija biće vam poslata faktura sa cenom usluge u iznosu od 1580 €.

  Ukupna cena podrazumeva pripremu dokumentacije, transportni set, analizu krvi majke, transport, obradu, testiranje, krioprezervaciju i čuvanje matičnih ćelija tokom početnog perioda u trajanju od 20 godina.

  *Prilikom plaćanja fakture mogući su i troškovi banke u vidu provizije ili slično, na koje CryoSave nema uticaja*

 • Taksa Republike Srbije za izvoz krvi

  Ministarstvo zdravlja Republike Srbije izdaje saglasnost za izvoz krvi pupčane vrpce, koja glasi na ime majke, a za koju je određena administrativna taksa Republike Srbije, koja u ovom trenutku iznosi 10.800 dinara. Uplatnicu sa vašim podacima i brojem računa budžeta Republike Srbije za uplatu administrativne takse dobijate kod nas, a nakon vaše uplate iste, mi dalje u vaše ime, predajemo zahtev i završavamo kompletnu proceduru oko izdavanja dozvole.

 • Nadoknade

  1. Ukoliko transportni set vratite neotvoren u roku od deset dana od preuzimanja (o sopstvenom trošku), naknada u iznosu od 100 € neće Vam biti naplaćena.
  2. Ukoliko deponovanje matičnih ćelija ne bude uspešno, jedini troškovi će biti naknada od 100 €.
 • Posebni Popusti

  1. Klijent koji se ponovo opredeli za Cryo-Save, može dobiti popust zbog svoje odanosti Kompaniji u iznosu od 150 € na Naknadu za uslugu kada daje Cryo-Save-u na čuvanje matične ćelije drugog novorođenčeta.
  2. U slučaju blizanaca, klijent ima pravo na popust od 50% na Naknadu za usluge za drugog blizanca.

  Kombinacija gornje dve ponude u vezi sa popustom nije moguća.

 • Nakon 20 godina

  Nakon 20 godina, možete odlučiti da nastavite sa čuvanjem svojih matičnih ćelija koje čuvate kod Cryo-Save-a. Produženo čuvanje nakon ovog inicijalnog perioda će biti tarifirano u skladu sa tržišnim cenama koje su važeće u tom trenutku. Mi možemo samo da vam damo grubu procenu očekivane cene za produženo čuvanje. Danas procenjujemo da bi godišnja cena mogla biti oko 40 € . Nemoguće je dati tačan iznos cene za produženo čuvanje nakon isteka prvih 20 godina jer će njena visina zavisiti od faktora kao što su nove regulative, tehnike čuvanja, inflacija i/ili troškovi materijala, osoblje, laboratorije i neophodna oprema, što je samo deo faktora koji će na nju uticati.

  Idi na Opcije plaćanja