Cryo-Save logo CryoSave

Zašto treba čuvati matične ćelije?

Cryo-Save Video Pogledajte video!

Zašto treba čuvati matične ćelije svoje bebe?

Sve veći broj porodica se odlučuje na čuvanje matičnih ćelija iz krvi i tkiva pupčane vrpce novorođenčeta. Mi u Cryo-Save-u nudimo porodično čuvanje iz sledećih razloga:

  • Matične ćelije prikupljene na rođenju smatraju se „mlađim” i kvalitetnijim matičnim ćelijama od onih koje se mogu prikupiti kasnije u životu. Matične ćelije iz krvi pupčane vrpce predstavljaju bolji i potencijalno superiorniji izvor matičnih ćelija sa mogućnošću obnavljanja.
  • Autologno podudaranje je zagarantovano.
  • Brat ili sestra mogu imati koristi od istog uzorka: kod njih postoji verovatnoća 1 prema 4 da će doći do savršenog podudaranja, a čak i više ako se razmatra transplantacija od delimično nepodudarnog donora.
  • Pošto su matične ćelije sačuvane, uzorak je odmah dostupan.
  • Uzorak ostaje u vlasništvu deteta pod starateljstvom roditelja.
  • Krv iz pupčane vrpce je prihvaćen izvor matičnih ćelija koji je korišćen u lečenju svih malignih i nemalignih oboljenja koja se mogu lečiti i putem transplantacije kostne srži.4
  • Mezenhimalne matične ćelije koje se mogu naći u tkivu pupčanika imaju veliki potencijal na polju celularne terapije i regeneracije tkiva5

Matične ćelije su suviše dragocene da se ne bi čuvale

Danas se procenjuje da se 90%-95% krvi pupčane vrpce baca nakon porođaja. Cryo-Save je uveren da je čuvanje krvi i tkiva pupčane vrpce od suštinske važnosti, bilo da se radi o porodičnom, privatnom čuvanju ili javnom. Mi čvrsto verujemo da ove važne ćelije treba sačuvati.