Cryo-Save logo CryoSave

Pregled

MATIČNE ĆELIJE: VIŠE OD OBIČNE ĆELIJE

Plaćajte u ratama! Kliknite ovde!

stemcells_overview_blurb.jpg

Šta su matične ćelije?

Ljudsko telo se sastoji od više od 200 tipova zrelih ćelija.¹ Bilo da se radi o ćelijama srčanog mišića koje ritmično lupaju ili o crvenim krvnim zrncima koja isporučuju kiseonik u svaki deo našeg tela, sve ćelije igraju jedinstvenu ulogu.

Zašto čuvati matične ćelije?

Matične ćelije su drugačije ali ne i manje važne:

  • One mogu da se umnožavaju.
  • One mogu da se usmere da vrše posebne funkcije.
  • One mogu da stvore novo tkivo prilikom svoje deobe i razvoja.

Zašto sada?

Matične ćelije su dragocene jer imaju sposobnost da se razviju u različite vrste ćelija u ljudskom organizmu. Na ovom jedinstvenom procesu specijalizacije zasniva se naš složeni organizam.
Neke od ovih matičnih ćelija ostaju u našem telu kao „rezerva” i igraju ključnu ulogu u oporavku oštećenih i ostarelih tkiva.
Pročitajte više

¹Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., et al. Molecular Biology of the Cell. 4th edition. New York: Garland Science; 2002.