Cryo-Save logo CryoSave

Oboljenja

Matičnim ćelijama se može tretirati preko 70 oboljenja

Ova lista obuhvata one dijagnoze kod kojih transplantacija predstavlja standardnu terapiju kao i one kod kojih je ta opcija novijeg datuma. Matične ćelije iz krvi pupčane vrpce se koriste za lečenje sledećih grupa bolesti.7

Lista grupa oboljenja koja se mogu tretirati matičnim ćelijama – National Marrow Donor Program

7“Learning more about your disease.” Be the Match. The National Marrow Donor Program. Web. 27 Nov. 2012.