Cryo-Save logo CryoSave

O matičnim ćelijama

Matične ćelije: temelji života

Procedura čuvanja! Kliknite ovde!

Čuvanje krvi pupčane vrpce kod Cryo-Save-a podrazumeva prezervaciju i čuvanje matičnih ćelija iz tela kako odraslih tako i dece.

Matične ćelije se mogu podeliti u kategorije prema svom poreklu i tipu ćelija koje od njih nastaju.²

U njih spadaju hematopoezne matične ćelije (HSCs) kao i mezenhimalne matične ćelije (MSCs), dva tipa matičnih ćelija koja se najviše istražuju. Hematopoezne matične ćelije proizvode svu krv kao i ćelije imunog sistema, a prvo su pronađene u kostnoj srži. Mezenhimalne matične ćelije se mogu naći u mnogim delovima tela, uključujući kostnu srž, mišiće, kosti, masno tkivo i druge organe.

Ove važne adultne matične ćelije se u svom najboljem stanju mogu naći u krvi pupčane vrpce i tkivu pupčane vrpce. One imaju najbolju sposobnost proizvođenja različitih tipova ljudskog tkiva. Kod čuvanja krvi pupčane vrpce, postupak prikupljanja krvi i tkiva pupčanika se sprovodi sa lakoćom i bez rizika po majku i dete. Potom se obavlja njihova krioprezervacija kako bi se zadržao maksimum vitalnosti i funkcionalnosti.

Naučne studije su pokazale da tkivo koje oblaže tri krvna suda u pupčanoj vrpci (koja spaja fetus sa majkom) sadrži značajne i veoma kvalitetne matične ćelije koje su idealne za čuvanje. Supstanca, poznata kao Vartonov gel, predstavlja bogat izvor mezenhimalnih matičnih ćelija koje su odgovorne za stvaranje kostiju, hrskavice i drugih ćelija vezivnog tkiva u našem telu.³

Cryo-Save je razvio tehnologiju za čuvanje krvi pupčane vrpce kako bi se krv i tkivo pupčanika mogli čuvati sa ciljem korišćenja ovog bogatog izvora matičnih ćelija u medicinskoj terapiji.